POLSKI ŁAD

Reforma polskiego systemu podatkowego przyjęta na gruncie przepisów tzw. „Polskiego Ładu”, pomimo kilku prima facie korzystnych dla podatnika zmian, przedstawianych medialnie jako główne jego zalety (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz 2-go progu podatkowego do 120 tys. zł), w kompleksowej ocenie dla większości podatników jest zmianę niekorzystną dla większości polskich przedsiębiorców, w szczególności dla tzw. małych podatników, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek osobowych. Najbardziej niekorzystna posunięcie ustawodawcy to oczywiście zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej, która co do zasady jest obecnie zależna od wysokości dochodu przedsiębiorcy (4,9% w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką PIT 19%, a 9% w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej według skali 17%/32% powyżej określonego poziomu dochodów), dodatkowo połączona z utratą możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku – w praktyce jest to równoznaczne z podwyższeniem stawki PIT w każdym ze znanych sposobów opodatkowania PIT.

Co więcej, niekorzystne dla biznesu zmiany w ramach tzw. „Polskiego Ładu” nie sprowadzają się tylko do zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej i utraty prawa jej odliczenia od dochodu. Zmiany w sposób fundamentalny komplikują już i tak bardzo rozbudowany i nieprzejrzysty polski system podatkowy. Począwszy od 2022 r. większość przedsiębiorców (i ich księgowych) zmuszona jest mierzyć się z bardzo niejasnymi, wielokrotnie poprawianymi przepisami na wielką skalę (pierwotny tekst ustawy to ponad 700 stron przepisów), wprowadzonymi bez właściwego vacatio legis. Tytułem przykładu warto wskazać na przepisy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej, które dotychczas zajmowały zaledwie kilka ustępów, a w od 2022 r. unormowane są na kilkunastu stronach, na których ustalono wysokość składki w zależności od formy prowadzonej działalności, wysokości dochodów oraz wprowadzono procedury wyrównania i nadpłaty składek.

Większość polskich małych i średnich przedsiębiorców została postawiona przed perspektywą konieczności zmiany form prawnych działalności (np. przekształcenie w sp. z o.o., spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną) lub zmiany sposobu rozliczeń podatkowych (np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zamiast opodatkowania liniowego lub według skali). Przekształcenie w spółkę z o.o., spółkę komandytową lub S.K.A. w ostatecznym rozrachunku (pomimo wprowadzonej jeszcze w 2021 r. może się okazać korzystnym rozwiązaniem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże wszystko zależy od konkretnej sytuacji danego przedsiębiorcy (w tym m.in. od rodzaju branży, poziomu ryzyka odpowiedzialności osobistej wobec wierzycieli, możliwości zapewnienia innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, etc.).

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich kwestiach prawnych i podatkowych związanych z przygotowaniem do „Polskiego Ładu”, aby pomóc im w wyborze optymalnej dla nich formy prowadzenia działalności oraz optymalnego sposobu opodatkowania, pozwalających zneutralizować dotkliwe następstwa wprowadzonych zmian podatkowych.