PUBLIKACJE

 

I. „Prawna ochrona interesu uczestników funduszu inwestycyjnego”
(Wydawnictwo Ostoja, Kraków 2001)
 
II. „Fundusze inwestycyjne. Prawna ochrona interesu uczestników”
(Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009)
 
III. „Ustawa o obligacjach. Komentarz”
(Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010)
 
IV. „Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz”
(Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013)